Araknoid kistler

Posted on Posted in Beyin

Araknoid kist nedir?

Araknoid kistler hakkında kısa bir bilgi verdiğim Endoskopik ve mikroskopik tedavilerin farklarını anlattığım videoları aşağıda izleyebilirsiniz.

Araknoid kistlerin şant ameliyatı ile tedavisinin yapıldığını gösteren olguları da görebilirsiniz.

Aşağıdaki videoları hem hastaların hem de beyin cerrahisi uzmanlık öğrencilerinin eğitimine yönelik olarak hazırladım. Bu nedenle bazı bilgiler dinleyicilere ayrıntılı gelebilir.