Metastaz

Posted on Posted in Ameliyatlar, Beyin

METASTAZ Vücudun başka yerinden kaynaklanan ve beyne yayılan kitlelere METASTAZ denir. Yetişkinlerde beyin metastazları en sık görülen beyin tümörleridir öyle ki beynin kendisinden kaynaklanan tümörlerden 10 kat daha fazla görülürler. Kanser hastalarından %8-10’unda beyne yayılım görülmektedir. En sık da akciğer tümörleri beyne yayılmaktadır.  Tümörlerin %80 […]

Glioblastoma (GBM)

Posted on Posted in Beyin

Glioblastoma nedir? Glioblastoma en kötü huylu beyin tümörüdür. Beyin tümörü evrelemesine göre Grade 4 olarak değerlendirilir. Klinik ve patolojik sınıflandırmaları vardır. Klinik olarak glioblastomaları primer glioblastoma ve sekonder glioblastoma diye 2 kategoride inceliyoruz. Patolojik olarak Glioblastomalar 2016 WHO sınıflamasında glioblastomalar 3’e bölünmüştür. 1- Glioblastoma IDH […]

Serebellar Ependimoma

Posted on Posted in Beyin

Ependimoma çocukluk çağında en sık görülen üçüncü tümör cinsidir. Yetişkinlerde nadiren görülürler. Ependimomalar beyinde ventrikül dediğimiz ve içi beyin omurilik sıvısı dolu olan büyük boşlukların iç yüzeylerinden ve ependimal bantlardan ortaya çıkarlar. Bunların %65’i beyincik bölgesindedir. Ependimomaların viral kaynaklı olabileceğine dair çalışmalar vardır. Bir çalışmada […]

Araknoid kistler

Posted on Posted in Beyin

Araknoid kist nedir? Araknoid kistler hakkında kısa bir bilgi verdiğim Endoskopik ve mikroskopik tedavilerin farklarını anlattığım videoları aşağıda izleyebilirsiniz. Araknoid kistlerin şant ameliyatı ile tedavisinin yapıldığını gösteren olguları da görebilirsiniz. Aşağıdaki videoları hem hastaların hem de beyin cerrahisi uzmanlık öğrencilerinin eğitimine yönelik olarak hazırladım. Bu […]

menenjiom

Posted on Posted in Beyin, Uncategorized

Beyin tümörü ameliyatları arasında en sık yapılanlarıdan biri menenjiom yani meningioma ameliyatıdır. Meningiomalar bölümünde bu tümörler ile ilgili kısa bilgi yazmıştım. Meningiomlar yerleştikleri yere göre semptom veriler. Bazıları beynin kolumuzu ve bacaklarımızı hareket ettirmemizi sağlayan motor korteks dediğimiz hareket kontrol yerlerine yerleşirler. Bazıları denge merkezine bazıları […]

Kranial nöroendoskopide sınırlar

Posted on Posted in Beyin

12-16 Nisan 2013’de Türk Nöroşirürji Derneğinin 27. bilimsel kongresi Antalya’da yapıldı.  Kongremizde birçok üst düzey bilimsel oturum ve konuşmalar yapıldı. Kongremizde  Kranial nöroendoskopide sınırlar başlıklı özel bir oturum düzenlendi. Bu oturumda yaptığım “İntrakranial tümöral kitlelerde nöroendoskopik biyopsi ve rezeksiyon” başlıklı konuşmamı izleyebilirsiniz. Keyifle dinlemeniz dileğiyle.

Kilo almaya bağlı Beyin Tansiyonu yükselmesi (şişmanlamaya bağlı baş ağrısı ve görme kaybı ilişkisi)

Posted on Posted in Beyin

BEYİN TANSİYONU YÜKSELMESİ Beynimiz her gün yaklaşık olarak 500 ml kaya suyu renginde berrak renksiz ve kokusuz yani tertemiz bir su olan Beyin omurilik sıvısını üretir ve hem beynimiz hem omuriliğimiz bu suyla çepeçevre yıkanarak temizlenir. Bu suyun üretilmesi ve emilerek tekrar kana karışması arasında […]

Beyin tümörleri

Posted on Posted in Beyin

BEYİN TÜMÖRLERİ Beyin tümörlerini klasik olarak iyi huylu ve kötü huylu diye ikiye ayırabiliriz. Ancak bir tümörün nasıl davranabileceğini ön görecek çalışmalar tümör ameliyatla çıkarıldıktan veya tümörden tanı için biyopsi adı verilen yöntemle küçük bir parça alındıktan sonra patoloji tarafından yapılır. Patolojik açıdan beyin tümörleri […]

Meningioma (Menenjiom)

Posted on Posted in Beyin

Beyin tümörleri arasında meningiomaların sıklığı %19,9 ile 22,5 arasında değişmektedir. Tanı anında ortalama yaş 64 olarak bildirilmiştir. 70 yaş üstündekilerde menengiom insidansının, 70 yaş altındakilerin 3.5 katı olduğu bilinmektedir. Aynı hastada aynı anda farklı yerleşim yerlerinde iki veya daha fazla menengiom varlığına meningiomatozis denir. Meningiomların […]

A com A – A2 anevrizması

Posted on Posted in Beyin

Anterior communicating artery (Acom A) ve A2 anevrizması ameliyatı izleyeceksiniz. Bu tür anevrizmalar geniş bir tabana oturduğu için koil yapmak mümkün olmamaktadır. Bu anevrizmanın domu beyne yapışıktı. Yapışıklıkları diseke ederek ayırdıktan sonra L şeklinde taban oluşturmak için 90 derece açılı klip kullandım. Aşağıdaki diagramlarda normal […]