Resim-4-MPSKT-lomber-toracal-sagittal-

Periferik Sinir Tümörleri – Doktorlar için

Posted on Posted in Sinir

GATA beyin cerrahi kliniğinde her yıl yüzden fazla periferik sinir ameliyatı yapılmaktadır. Aşağıda periferik sinir cerrahisi kitabımızda yayınladığım “Periferik sinir Tümöreleri” ile ilgili bölümü okuyabilirsiniz.   PERİFERİK SİNİR TÜMÖRLERİ Prof. Dr. Bülent DÜZ Periferik sinir tümörleri, beyin cerrahlarının tanı ve tedavisini üstlenmiş oldukları hastalıklar grubundadır. […]

Ulnar tuzak nöropati

Posted on Posted in Sinir

Ulnar sinirin dirsekte cubital olukta sıkışmasına Ulnar Tuzak nöropati denir. Humerusun medial epikondili ile ulnanın olekranonu arasında cubital tünel denilen içinden ulnar sinirin geçtiği bir tünel bulunur. Bu tünelden geçerken ulnar sinirin sıkışması halinde elin 4. ve 5. parmaklarında uyuşma ve güç kaybu olur. 4. […]

Periferik sinir lezyonlarında EMG Kullanımı

Posted on Posted in Sinir

EMG (elektromyografi), kas aktivitesi esnasında oluşan elektrik sinyallerinin hızının ölçülmesi ile kol ve bacaklarımıza dağılan sinirlerin hastalıklarının belirlenmesini sağlayan bir tetkik yöntemidir. EMG ile sinir yaralanmaları  ve yaralanmanın kol veya bacaktaki yeri teşhis edilir. Hastalığın kaynağı sinir sıkışması mı, sinir kopması mı, yoksa şeker hastalığı […]

Avulsiyon yaralanması – Sinir kopması -Brakial pleksüs

Posted on Posted in Sinir

  Avulsiyon yaralanması genellikle trafik kazalarına veya yüksekten düşmelere bağlı olarak sinir köklerinin omurilikten çıktıkları yerden yani kökten kopmalarıdır. Bir sinir kökünden koparsa artık onun köke tutunma ihtimali yoktur. Bu nedenle kökten kopan sinirlerin tedavisi için çalışan sinirler ile kopan yerin uzağına sinir ara bağlantısı […]

TOS – torasik çıkış sendromu

Posted on Posted in Sinir

Nöral TOS brakial pleksüsün torasik çıkışta bası altında kalmasıdır. Kolumuza giden sinirler boyundan çıktıktan sonra brakial pleksüs adı verilen bir ağ oluşturur karışır ve ayrılarak kola doğru uzun bir seyir gösterirler. Brakial pleksüs adı verilen ağ köprücük kemiğinin üzerinden geçerken kaslar, kemikler veya damarlar tarafından […]

Karpal Tünel Ameliyatı

Posted on Posted in Sinir

Karpal tünel sendromu el bileğinde el parmaklarımızı hissetmemizi ve kullanmamızı sağlayan önemli bir sinir olan median sinirin el bileğinde fleksör retinakulum adı verilen bir dokunun altından geçerken ezilmesidir. El bileğinde median sinir sıkışınca el parmaklarında özellikle 1, 2 ve 3. Parmaklarda ağrı ve uyuşma meydana […]

Periferik Sinir Ameliyatları

Posted on Posted in Sinir

Periferik sinir : Omurilikten çıktıktan sonra vücuda dağılan tüm sinirlere periferik sinir denir. Herbiri üzerine son derece geniş vaka serilerimin olduğu sinir ameliyatlarının ana başlıkları aşağıda verilmiştir. Karpal tünel ameliyatı Ulnar tuzak ameliyatı Radial tuzak ameliyatı (cumartesi gecesi felci) Brakial pleksüs ameliyatları Torasik outlet sendromu […]