menenjiom

Posted on Posted in Beyin, Uncategorized

Beyin tümörü ameliyatları arasında en sık yapılanlarıdan biri menenjiom yani meningioma ameliyatıdır. Meningiomalar bölümünde bu tümörler ile ilgili kısa bilgi yazmıştım.

Meningiomlar yerleştikleri yere göre semptom veriler. Bazıları beynin kolumuzu ve bacaklarımızı hareket ettirmemizi sağlayan motor korteks dediğimiz hareket kontrol yerlerine yerleşirler. Bazıları denge merkezine bazıları ise beyinden çıkan sinirleri etkileyecek ya da içine alacak şekilde yerleşirler. Bunların birçoğuna yönelik örnek olguların görüntülerini paylaşacağım.
Burada beynin sol tarafına yerleşen ve hastanın sağ kol ve bacağını etkileyerek yürüme güçlüğü ve baş ağrısı yapan bir meninigioma olgusu gösteriyorum. Hasta bayan ve 67 yaşında. Ameliyat Mayıs 2015 de yapıldı ve ameliyat sonrasında şikayetleri geçti. Ameliyatta herhangi bir sinir kusuru olmadı. Hasta halen yılda bir MR ile kontrol ediliyor. Patolojisi ‘Psammomatöz meningioma WHO Grade 1’ olarak geldiği için ameliyat sonrasında ışın tedavisi gibi herhangi bir ek tedaviye ihtiyaç kalmadı.
Meninigomalar kendiliğinden kalsifiye olabilirler. Kalsifiye olan meniningiomaların büyümeyeceği düşünülür ancak böyle değildir. ortasından kalsifiye olan meningiomalar etrafından yoğun damarlanmaya sahip olabilir ve büyüyebilirler. Hastanın meningiomu kalsifiye ise ve hasta ameliyat olmayı kabul etmiyorsa, tümörün büyüme hızını görmek için mutlaka aralıklı olarak 6 ayda ya da yılda bir MR ile kontrol etmek gerekir.

 

SD pre-post CT

Yukarıdaki resimde ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası kalsifiye meninigioma ait tomografi görüntüleri görülüyor. Sağdaki resimde parlak beyaz olarak beyin içinde görünen ve kafatası kemiği ile aynı beyazlıkta görünen tümör soldaki tomografide ameliyat ile çıkarılmıştır.

 

SD pre-post MR

Yıkarıdaki MR görüntülerinde bu tümörün ameliyat öncesi ve sonrasında T2 sekansında görüntüsü gösterilmiştir.

 

SD tm çıkarılırken

Meningioma etrafı mikroskop altında serbeştleştirildikten sonra çıkarılırken görülüyor.

 

SD tm boyut 1

Meningiomalar konveksite yerleşimli olduklarında yani beynin dış yüzeyine kafatasının yan tarafından bastıklarında genellikle dura dediğimiz beyin zarını harap ederler. beyin zarında yapışırlar ve ayırt edilemeyecek şekilde zedelerler. Tümör hücreleri beyin zarının içinde yerleşerek içinde ilerlemeye başlarlar. Bu nedenle tümörün tekrar etmemesi için mümkün olduğu kadar beyin zarıyla birlikte çıkarılmaları hatta bazen üzerindeki kemikle birlikte çıkarılmaları da gerekir. Bu hastamda tümör beyin zarıyla birlikte çıkarıldı. Kafatası kemiğinin de bir kısmı çıkarıldı.

 

SD tm boyut 2

Burada da tümörün beyin tarafı görülüyor. Tomografide tamamen kalsifiye görünmesine karşılık üzerinde yumuşak bir tümör tabaksı var. Bu tümör tabakasının son derece iyi kanlanması ve damarlanması var.

 

SD tm yatagı

Meningioma çıkarıldıktan sonra yerleşmiş olduğu beyinde yıllar içinde kendine oluşturmuş olduğu tümör yatağı görülüyor. Tümör tam olarak çıkarılmış ve beyinde bir zedelenme olmamıştır. Tümörün dış yüzü ile yerleştiği yatağın damarlarının birbirlerine ne kadar çok benzediğine dikkat edebilirsiniz.