Normal Basınçlı hidrosefali

Normal Basınçlı hidrosefali nedir? Normal basınçlı hidrosefali tedavi edilmediği taktirde ileri yaşlarda demansa neden olan önemli bir hastalıktır. Yaş ilerledikçe yürümede bozulma, konuşmada bozulma, idrar kaçırma, ve giderek içine kapanma ile seyreder. Tedavisinde üçüncü ventrikülostomi (ETV) veya ventriküloperitoneal şant (VP şant) ameliyatı yapılır. 

Normal basınçlı hidrosefalinin Paskal prensibi ile ilişkisini de bu programda anlattım. 

Prof. Dr. Bülent DÜZ

Her haklı saklıdır, izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanamaz. Yazılanlar bilgilendirme amaçlı olup başka amaçlar için kullanılamaz.
Reproduction, electronic or otherwise, without the permission of Bulent DUZ MD is strictly forbidden. All Rights Reserved.

2020