top of page

Prof. Dr. Bülent DÜZ

bulentduz.jpg

Prof. Dr. Bülent DÜZ Avrupa Beyin ve Sinir Cerrahisi sertifikası sahibidir.

Certified by European Association of Neurosurgical Societies.

1987 yılında İstanbul Pertevniyal lisesini bitirerek Gülhane Askeri Tıp Akademisine

(GATA) girmiştir.

1997-2002 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniğinde asistanlık eğitimini tamamladıktan sonra 2 yıl süre ile İzmir Mevki Asker Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği servis şefi olarak görev yapmıştır.

2001-2004 yılları arasında EANS “European Courses in Neurosurgery” kurslarını bitirmiştir.

2001, Prag: Fonksiyonel, kafa travması ve pediatrik cerrahi;

2002 Roma: Spinal ve periferik sinir cerrahisi;

 

2003 Amsterdam: vasküler cerrahi;

2004 Krakow: Beyin Tümörleri ve pediatrik cerrahi).

Aralık 2004- Aralık 2005  tarihleri arasında University of Pittsburgh Medical Center’da (UPMC) Prof. Dr. Amin Kassam’ın yanında bir yıl süre ile endoskopik hipofiz ameliyatı ve  kafa tabanı cerrahisi eğitimi almıştır. 2005 yılından bu yana klasik mikrocerrahi metodlarla yapılan beyin ameliyatlarının yanında özel olarak Endoskopik hipofiz cerrahisi, endoskopik intraventriküler cerrahi, endoskopik beyin tümörleri cerrahisi, endoskopik araknoid kist cerrahisi ve endoskopik 3. ventrikülostomi başta olmak üzere her türlü endokopik beyin cerrahisi ameliyatlarını yapmaktadır.

Türk Nöroşirürji Derneği 2008 yeterlik yazılı sınavını, Ocak 2009’da Prag’da yapılan “EANS Part 1 European neurosurgical examination” yazılı sınavını, Ocak 2010’da ise Almanya’da yapılan “EANS Part 2  Oral examination” sözlü sınavlarını geçerek Avrupa Beyin cerrahisi sertifikası almıştır.

2008 Türk Nöroşirürji Derneği Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroşirürjiyen Teşvik Ödülü”nü,

2009 Türk Nöroşirürji Derneği Dr. Yıldız Yalçınlar Bilimsel Araştırma ödülü”nü almıştır.

2010 yılında GATA Araştırma Birinciliği ödülünü Spinal ateşli silah yaralanmaları üzerine GATA Sınıflaması”nı yapması nedeniyle almıştır. 

2010 _  Amerika Birleşik Devletlerinde Sonoma Kaliforniya”da yapılan International society of pituitary surgeons “ISPS” toplantısına endoskopik hipofiz cerrahisi konusunda davetli konuşmacı olarak katılmıştır.

2006-2010 yılları arasında GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde yardımcı doçent olarak çalışmıştır.

 

Nisan 2010’da girdiği doçentlik sınavında başarılı bulunarak Doçent ünvanı almıştır.

2010-2012 yılları arasında Ankara’da GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde Doçent olarak çalışmıştır.

2012 _ Kanada’nın Montreal şehrinde yapılan International society of pituitary surgeons “ISPS” toplantısına endoskopik hipofiz cerrahisi konusunda davetli konuşmacı olarak katılmıştır.

Uluslararası hipofiz cerrahları topluluğu yani ISPS toplantılarına 2010 ve 2012 yılında Türkiye’den konuşmacı olarak davet edilen tek hipofiz cerrahı Doç. Dr. Bülent DÜZ olmuştur.

Doç. Dr. Bülent DÜZ ve Amerika”da birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından dünyanın en geniş serisi olan ve 800 ameliyatı içeren endoskopik hipofiz cerrahisi serisi yine dünyanın en önemli beyin cerrahisi dergisi olan J Neurosurgery”de 2011 yılında yayınlanmıştır.

2007-2014 yılları arasında Turkish Neurosurgery ve Türk Nöroşirürji dergilerinde editör yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2010-2012 yılları arasında Ankara’da GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde Doçent olarak çalışmıştır.

Eylül 2012 Eylül 2016 arasında İstanbul GATA Haydarpaşa Beyin ve Sinir Cerrahi Servis Şefi olarak görev yapmıştır.

Eylül 2016'dan itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahi Profesörü olarak görev yapmaktadır.

Nisan 2016 Tarihinden itibaren Profesör ünvanı almıştır.

İki çocuk babasıdır.

BULENT DUZ MD, Professor in Neurosurgery 

Bulent DUZ MD, has graduated from Gulhane Military Medical Academi (GATA) in 1994. He has completed the residency program in GATA Department of Neurosurgery in between 1997-2002. 

Then he was awarded to complete a year in University of Pittsburgh Medical Centre (UPMC) on Endoscopic pituitary and skull base surgeries. 

He attended to “European Courses in Neurosurgery” and completed the full four cycles (2001 Prague, Functional, head trauma and paediatric surgery; 2002 Rome, spinal and peripheral nerve surgeries; 2003 Amsterdam, vascular surgery; 2004 Krakow; Brain Tumours and paediatric surgery). He passed “EANS Part 1 European neurosurgical examination” in January 2009 on Prague, than, “EANS Part 2 Oral examination“ in January 2010 in Germany. Due to the success in Neurosurgical examinations he has taken “European Certificate of Neurosurgery“. 

He has earned several Scientific  and Research awards during his carrier. 

Prof. Dr. Bulent  DUZ worked 6 years as the chief of department of neurosurgery in GATA HAYDARPAŞA in Istanbul. 

In 2016 all military hospitals has been closed  and due to new reconstitution and rearrangements Prof. Duz left the state hospital in 2018 and he is now on private practice. He is performing his private operations some well known private hospitals in Istanbul. 

 

The website is www.drbulentduz.com and you can also subscribe him on YouTube and  follow on instagram. 

bottom of page