A com A – A2 anevrizması

 

Anterior communicating artery (Acom A) ve A2 anevrizması ameliyatı izleyeceksiniz. Bu tür anevrizmalar geniş bir tabana oturduğu için koil yapmak mümkün olmamaktadır. Bu anevrizmanın domu beyne yapışıktı. Yapışıklıkları diseke ederek ayırdıktan sonra L şeklinde taban oluşturmak için 90 derece açılı klip kullandım.

Aşağıdaki diagramlarda normal A Com A -A1- A2 ilişkisi , Sadece A com a anevrizmasının yukarı bakan tipinin görünümü, ve Acom ve karşı A2’den kaynaklanan kompleks bir A Com A anevrizmasının temsili şekillerini çizdim.

CT anjiografide A Com A anevrizmasının görünümü. Önden bakış.

Sağ pterional kraniotomi yapıldıktan ve silvian diseksiyon yapıldıktan sonra anevrizmanın görünümü

A Com A ve A2 kesikli çizgi ile işaretlenmiş.

Anevrizmanın duruşu, sınırları ve anevrizmanın üzerinden geçen bir arter işaretlenmiştir.

Ameliyatın sonunda L şeklinde klip ile hem A Com A hem de Sol A2 restore edilmiş olarak görülüyor.

Prof. Dr. Bülent DÜZ

Her haklı saklıdır, izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanamaz. Yazılanlar bilgilendirme amaçlı olup başka amaçlar için kullanılamaz.
Reproduction, electronic or otherwise, without the permission of Bulent DUZ MD is strictly forbidden. All Rights Reserved.

2020